Març 05, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Conveni es SotoL’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i el president de la comunitat de propietaris des Soto, Eugenio Torregrosa, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per regularitzar la situació existent al carrer del Soto que passa a ser considerada zona residencial privada d’ús públic i que fins ara era de caràcter privat.

Aquesta comunitat de propietaris està composada per tres blocs d’habitatges al carrer del Soto, que és un vial privat que comunica el carrer Lucio Oculacio i el Camí de sa Berenada. Aquest vial ha estat utilitzat de forma pública i com a aparcament de vehicles, per tant la comunitat venia sol·licitant, des d’anys enrere, un conveni de col·laboració perquè aquest vial sigui considerat com a privat d’ús públic. Amb aquest conveni, l’Ajuntament d’Eivissa pot actuar en la neteja, manteniment i enllumenat del de la zona ja que ara es considera d’ús públic, cosa que abans no podia fer perquè aquest carrer estava considerat d’ús privat.

El conveni signat avui recull el compromís per part de l’Ajuntament d’Eivissa de:
-    Mantenir el ferm de la calçada i la il·luminació de la zona.
-    Realitzar la neteja viària de la zona.
-    Actuar, a través de la Policia Local d’Eivissa, contra els vehicles estacionats en la zona privada que no estiguin autoritzats o impedeixin el pas.
-    Establir una velocitat màxima de 20 km/h en aquest carrer.
-    Senyalitzar les zones on queda prohibit l’estacionament, amb senyalització vertical i horitzontal, a la zona de domini públic.
-    Regularitzar l’estacionament a la part del vial propietat de l’Ajuntament.

Per la seva banda, la comunitat de propietaris adquireix el compromís de:
-    Instal·lar i mantenir la senyalització vertical i horitzontal dels estacionaments ubicats a la zona privada.
-    Acotar les places d’estacionament mitjançant pilones per facilitar la identificació dels vehicles autoritzats a estacionar.