Febrer 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Can BotinoAmb aquesta aprovació l’Ajuntament d’Eivissa es converteix també en la primera institució lliure d’alcohol.

L’aprovació definitiva de la nova ordenança tindrà lloc al ple extraordinari previst per dijous dia 18 de juliol, després d’haver passat per aprovació provisional el passat mes de novembre i es preveu que entri en vigor una vegada es publiqui al BOIB.

L’ordenança municipal de regulació de l’ús, consum i venda d’alcohol a la ciutat  d’Eivissa té per objectiu la protecció al menor, la prevenció i la pedagògica i preveu vetllar per l’impacte de la publicitat de begudes alcohòliques en els menors d’edat i per l’accés i venda als menors d’aquest tipus de begudes.

L’ordenança,  que és protectora perquè fa prevaldre els drets dels menors front els drets dels adults a consumir, estableix també una vessant educativa i de responsabilitat molt important. Per aquest motiu, el text ha estat el resultat d’una feina realitzada des de diversos departaments de l’Ajuntament d’Eivissa com els d’Educació, Joventut, Festes, Policia Local i Comerç.

Un dels punts destacables de la nova ordenança és que incorpora mesures alternatives re-educatives al compliment de la sanció econòmica.  
Les mesures aplicables poden ser la realització d’un pla de desenvolupament personal  que consisteix en la participació en sessions individualitzades amb activitats educatives de prevenció, la realització d’activitats educatives  per part del menor infractor i els seus pares i/o tutors d’una activitat formativa  que promogui el canvi de conducta, que podria ser una prestació en benefici a la comunitat consistent en la realització d’una activitat de suport a un servei durant el temps que valori una comissió.

Un altra de les vessants que regula la nova ordenança és la que té a veure amb la publicitat de begudes alcohòliques. Pel que fa al tema de la publicitat, no està permesa al municipi la publicitat de begudes alcohòliques dirigida a menors d’edat, que utilitzi missatges o arguments dirigits a aquesta franja d’edat i que els indueixi al consum de begudes així com la utilització de la imatge o veus de menors o joves en la confecció de la publicitat de begudes alcohòliques.
Es prohibeix així mateix la publicitat de begudes alcohòliques a les instal·lacions municipals, recintes esportius sales d’exposicions i centres docents on els menors puguin accedir-hi.

Pel que fa a les infraccions, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Pel que fa a les lleus, es considera una infracció no exposar públicament i en lloc visible, la informació de la prohibició de la venda de begudes alcohòliques als establiments autoritzats i la promoció de begudes mitjançant la distribució d’informació a bústies, correu, telèfon o xarxes informàtiques, llevat que aquesta vagi dirigida nominalment als majors de 18 any. També son infraccions lleus, abandonar envasos i rest de begudes a la via publica, entre d’altres. Es consideren infraccions greus, el consum d’alcohol per part de menors de 18 anys i el consum de begudes alcohòliques a la via publica, acompanyats de menors, entre d’altres. Com a molt greus, estan tipificades la venta, lliurament, dispensació, oferiment o subministrament de begudes alcohòliques als menors de 18 anys per part d’establiments comercials inclòs màquines expenedores.
Pel que fa a la venda d’alcohol, es prohibeix la seua venda a establiments comercials, licoreries, benzineres i estacions de servei de les 22h a les 8h.
Les infraccions poden anar des d’una multa de 750 euros  per a infraccions lleus fins als 3.000 per a infraccions molt greus.

Segons les dades recopilades en l'Estudi sobre el consum de drogues en la població escolar d'Eivissa 2012, elaborat pel CEPCA, Consell d'Eivissa, l'edat mitjana d'inici al consum d'alcohol a les Pitiüses està en els 13,3 anys. El 40% dels menors de 14 anys ha consumit alcohol en alguna ocasió. Els menors de 14 anys consumeixen alcohol en un 31.1% ocasionalment i en un 8.7% els caps de setmana. Els menors de 16 anys consumeixen alcohol en un 46.9% ocasionalment i en un 28.1% els caps de setmana. El 70.4% dels estudiants de secundària ha consumit alcohol en el darrer mes. Tot això malgrat que el consum d'alcohol al nostre país està prohibit a menors de 18 anys.