Març 05, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple Ajuntament EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat el II Pla d’Igualtat del municipi d’Eivissa. Es tracta d’un document que, per una banda, avalua el punt en el que es troba el municipi en aquesta matèria així com el marc normatiu vigent local, autonòmic i estatal i per altra, marca el camí per aconseguir una ciutat més igualitària amb un pla d’acció.

Aquest pla d’acció és un punt de partida per tal de canviar el model social, educar en igualtat de gènere i prevenir i combatre les violències masclistes, defendre la igualtat laboral, millorar la coresponsabilitat familiar i dissenyar una ciutat amb perspectiva de gènere. Un pla que, en definitiva busca seguir avançant cap al progrés social i construir una ciutat igualitària.

El II Pla d’Igualtat planteja 19 objectius que pivoten en cinc eixos sobre els que se despleguen 106 actuacions molt concretes sobre el municipi d’Eivissa. Aquestes accions contemplades al Pla d’Igualtat s’aplicaran a l’administració pública la ciutadania i les dones, la joventut, el teixit empresarial i l’entorn urbà.

La redacció del Pla d’Igualtat és el resultat d’un llarg procés participatiu i de diagnòstic en el que hi ha participat, en una comissió creada, diferents departaments de l’Ajuntament així com entitats socials com l’Associació de Dones progressistes, Creu Roja, Figa de Pic, Institut balear de la Dona, a través del pacte Reacciona, associació La llave del armario, Las Kellys d’Eivissa, Metges del Món Illes Balears i la Petit i Mitjana empresa d’Eivissa i Formentera.

Per a la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Eivissa, Carmen Boned, “amb aquest Pla d’igualtat es mostra que volem ser un ajuntament que lluita per la igualtat, posant en marxa aquest un pla d’igualtat d’una manera participativa per tal de fer d’aquesta ciutat un espai igualitari”.

Els eixos sobre els que s’assenta el Pla d’Igualtat són: Administració pública compromesa amb la igualtat i contra les violències masclistes. En aquest eix es preveu assegurar la perspectiva de gènere als serveis que ofereix l’Ajuntament d’Eivissa amb formació, sensibilització, llenguatge inclusiu; la prevenció i actuació davant les violències masclistes amb la creació i dinamització d’una xarxa social, col·laboració amb altres institucions, difusió del pacte contra les Violències i la creació d’una Mesa contra les violències masclistes.
Conèixer la realitat en l’exercici de la prostitució al municipi i abordar el fenomen de forma integral amb la participació en un estudi sobre la situació de les persones en situació de prostitució a l’illa entre altres propostes. Facilitar la coresponsabilitat, amb la creació i difusió d’un programa de bons per a escoletes i ludoteques, servei de guarderies per a les activitats realitzades a les escoletes o ajudes dirigides a la millora de la inserció laboral entre altres i apostar del coneixement de la realitat per obrir vies que eliminin la desigualtat .
Al segon eix, una ciutadania que pren iniciatives i dones empoderades, s’agrupen cinc objectius com son assessorar i informar sobre l’associacionisme, continuar sensibilitzant a la població, foment de l’esport femení, fomentar l’empoderament, les habilitats socials, la visibilitat i la participació femenina.

El tercer eix, un futur: el jovent, inclou quatre objectius, el d’iniciar l’educació en igualtat des de l’etapa educativa de 0-3 anys, posar a l’abast de les noves generacions coneixement i eines per créixer en igualtat, assegurar un oci segur i fomentar la coeducació a totes les etapes educatives. L’ex numero quatre, un teixit empresarial que acompanya en el procés, contempla els objectius d’implicar el teixit empresarial en la recerca d’un municipi més igualitari i el recolzament a les dones emprenedores com a factor d’estabilitat econòmica i el cinquè eix, un entorn urbà amb perspectiva de gènere, preveu afavorir que l’entorn urbà intensifiqui la mirada de gènere i l’augment de la presència de referents femenins als carrers i places.