Març 07, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

CetisL'Ajuntament d'Eivissa assumeix des d'avui la tramitació de les denúncies i de les sancions de totes les infraccions que detecta la Policia local d'Eivissa en relació amb l'incompliment de les normatives de la COVID-19. L'Ajuntament d'Eivissa es converteix així en el primer de l'illa en assumir aquesta tasca.

L'objectiu és agilitzar la tramitació de les denúncies i que les sancions arribin abans als infractors. Des de la regidoria de Recursos Humans s'ha incrementat amb una persona més el departament de sancions amb una que reforçarà l'àrea i es destinarà de forma específica a la tramitació de les denúncies derivades per incompliments relacionats amb la normativa COVID.

Aquestes noves prestacions es faran d'acord amb el Decret llei 11/2020 de 10 de juliol pel qual s'estableix un règim sancionador específic per a afrontar els incompliments de les disposicions dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que faculta als municipis perquè instrueixin els procediments sancionadors a totes les infraccions a la normativa COVID.

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefania Torres, ha manifestat el seu agraïment al Govern Balear per la tasca executada fins ara en la gestió i tramitació de les denúncies i ha afirmat que 'l'Ajuntament d'Eivissa a partir d'avui gestiona aquesta tramitació la qual cosa implicarà agilitzar tota la tramitació'.

Fins ara aquestes denúncies han estat tramitades per la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears, excepte les referents a l'aforament i als horaris de tancament d'establiments que es tramitaven des dels ajuntaments.

Des del passat mes de juliol es compta amb un nou règim sancionador específic per incompliments de la normativa COVID, moment en què s'iniciaren diferents operatius, coordinats per la Direcció General d'Emergències, formats per personal de les diferents administracions incloses les forces de seguretat de l'Estat. Des d'aquesta data la CAIB ha registrat un total de 1.512 denúncies a l'illa d'Eivissa, de les quals 1.363 s'han interposat a particulars i 149 a establiments. D'aquesta xifra, 549 sancions corresponen a la ciutat d'Eivissa: 522 a particulars i 27 a establiments.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefania Torres

Wpp