Març 04, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'educador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021 .

Termini presentació: 26 de febrer al 12 de març de 2021.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2021.

Termini d'inscripció: Del 5 al 18 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Resolució núm. 2021-0369 de data 02.02.2021, per la qual s'aproven les bases per a la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de responsable de gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 12 de febrer, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021.
Termini d'inscripció: Del 27 de gener de 2021 al 9 de febrer de 2021

Llegeix més...