Abril 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Licitació execució obres de 14 habitatges HPO i garatge comunitari a Can Cantó.

Nota a 9 de setembre de 2010:
Adjudicació definitiva:
El Consell d'Administració de IMVISA del dia d'avui s'ha acordat adjudicar definitivament per a la construcció de les 14 VPO de Can Cantó a l'Empresa Ferrovial Agroman SA. per un import de 1.236.834 €.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 30 de juliol de 2010: Adjudicació provisional
En el dia d'avui s'ha reunit la taula de contractació per a la apertura de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores al concurs per a l'adjudicació mitjançant procediment obert del contracte d'execució de obres del establiment de 14 VPO i garatges per a venda de preu general, a la parcel·la 19 del Polígon 7/8 de Can Cantó en el carrer d'Aubarca-Es Cubells en el municipi d'Eivissa, publicat al BOIB nº 87 de 10 de juny de 2010.
 
La taula de contractació una vegada feta la baremació corresponent ha acordat adjudicar provisionalment aquesta obra a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A. per un import de 1.236.834 €, així mateix, el termini proposat per a la execució de l'obra ha estat 11 mesos desde la formalització del contracte.
 
Aquest projecte ha estat redactat pels guanyadors del concurs d'idees "Corn de la Mar" format pels arquitectes Christian Pons Piris i Antoni Castell Salvà.

-------------------------------------------------------------------------
Al BOIB nº 87 de 10/06/2010 Secció VII Anuncis Particulars, s'ha publicat el termini per presentar ofertes per a la construcció de la nova promoció de 14 HPO a Can Cantó.

Enllaç a:
· Anunci BOIB nº 87 de 10/06/2010
· Plec prescripcions tècniques
· Plec condicions particulars
· Quadre resum de la promoció