Ajuntament d'Eivissa

Tràmits online amb l'Ajuntament d'Eivissa


Informació sobre les autoliquidacions

Servei des del que es poden realitzar pagaments on-line, operacions com la descàrrega de rebuts domiciliats i diferents tipus d’autoliquidacions.

Seus electròniques de l'Ajuntament d'Eivissa

A les seus podeu recuperar documents, obtenir informació dels tràmits, descarregar-vos formularis o consultar l'estat dels expedients que heu iniciat, entre altres.

Descarregant el Manual de la Seu Electrònica tendreu tota la informació per poder realitzar un tràmit administratiu.

Informació sobre Reserva i pagament de pistes de pàdel

Per tal de reservar-pagar una pista de pàdel municipal teniu dues opcions


  • Reserva i pagament en persona a les oficines de la Piscina Municipal des Viver.
  • Reserva i pagament en línia a través de la pàgina web.

Informació sobre el Certificat de Viatge

Certificat vàlid per a la bonificació per residència per a viatges. El certificat té validesa per sis mesos, per la qual cosa es pot utilitzar en tots els viatges que es realitzin en aquest període.

Informació sobre Línia Verda

Des de la Línia Verda qualsevol ciutadà/ciutadana pot comunicar incidències en la vía pública.


Informació sobre la Factura electrònica

Punt general de factures electròniques que us permetrà també conèixer l’estat de la seua tramitació.

Informació sobre el DNIe

Amb el DNIe (el que porta incorporat un xip) podem realitzar nombrosos tràmits ja que incorpora certificats digitals reconeguts en la majoria de seus electròniques de les diferents administracions. Aquests certificats digitals ens permeten identificar-nos i firmar de forma electrònica.

Informació sobre la retirada d'estris i mobles vells

No hi ha un dia per baixar els estris i mobles vells al carrer, sinó que se’n pot sol·licitar la retirada per telèfon (900 200 218) o des de la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.