Octubre 06, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Can Botino Aj EivissaEn relació amb el requeriment d’anul·lació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2016 de l’Ajuntament d’Eivissa per part de la Delegació del Govern de les Illes Balears, us facilitam informació al respecte:

El passat desembre, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa va acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016, que inclou 6 places d’auxiliar administratiu, 1 plaça de lletrat/da, 1 plaça de monitor/a sociocultural, 7 places de policia local, 1 plaça de zelador turístic i comercial i 1 plaça d’operari/ària de neteja.

Aquest acord va ser publicat al Butlletí oficial de les Illes Balears i després d’haver set revisat per la Delegació del Govern de les Illes Balears, aquesta institució ha emès un escrit mitjançant el qual manifesta:

Que no té cap objecció a realitzar respecte de les places de la policia local però que l’Ajuntament haurà de presentar la documentació acreditativa del que preveu l’article 20.U.2 C) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
Que pel que fa a la resta de places, requereix l’anul·lació de l’oferta d’ocupació pública aprovada en considerar que aquesta infringeix l’article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Aquest escrit està sent objecte de revisió i informes per parts dels serveis tècnics i jurídics municipals, però ja es pot confirmar que l’Ajuntament d’Eivissa presentarà en breu tota la documentació sol·licitada respecte de les places de policia local. Respecte de la resta de places, encara no s’ha tancat una decisió per part de l’equip de govern.