Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Av Santa EulàriaAdaptació temporal d’una de les voreres de l’avinguda de Santa Eulària com a vial de trànsit degut a les obres de construcció del tanc de tempestes del port d’Eivissa. Aquest vial evitarà haver de tancar l’avinguda mentre es desenvolupa aquest projecte del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

L’empresa adjudicatària de les obres de construcció del tanc de tempestes del port d’Eivissa ha començat aquests dies la construcció d’un vial de circulació per a trànsit rodat de caràcter temporal a una de les voreres de l’avinguda de Santa Eulària. L’objectiu d’aquesta obra és evitar que mentre es desenvolupen les obres que promou el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, s’hagi de tancar al trànsit un dels carrils de l’avinguda de Santa Eulària, restringint així de manera considerable la circulació d’entrada i sortida a la ciutat.

Com sabeu, des de la passada tardor, el Ministeri està realitzant una de les obres més importants de millora i renovació del sistema de sanejament a la ciutat d’Eivissa, que inclou la construcció de tres tancs de tempestes i actuacions a les tres estacions de bombeig del municipi. El conjunt de les actuacions, imprescindibles per donar un salt de qualitat a les canonades de la ciutat d’Eivissa,  té com a objectiu millorar i renovar les capacitats hidràuliques de les xarxes de pluvials i evitar així les inundacions que es produeixen a la ciutat en moments de fortes precipitacions.

En aquests moments, les principals obres es duen a terme amb la construcció del tanc de tempestes del port, que acumularà les aigües pluvials derivades de les pluges i, juntament amb la renovació i millora de les capacitats hidràuliques dels col·lectors, evitarà vessaments de les xarxes unitàries de sanejament al port d’Eivissa i les possibles inundacions als carrers en moments puntuals.

Les obres estan valorades en 7 milions d’euros i es centren en diferents actuacions a les tres estacions de bombeig que transporten l’aigua a la EDAR actual i els col·lectors principals d’arribada a aquestes estacions de bombeig, que són el sistema del port d’Eivissa i el col·lector de Talamanca i el col·lector Zero, ubicat a la ronda E-10.

Pel que fa a les actuacions que s’han fet al sistema de Talamanca, es canvien les canonades de determinats trams dels col·lectors, ja que no disposen del diàmetre suficient i són molt antigues, evitant així l’alt nivell de pressió que registra el col·lector i que provoca complicacions en la depuració de les aigües.

En aquesta zona s’ha construït una tanc de tempestes per recollir grans cabdals d’aigua derivada de les fortes pluges millorant el funcionament de la depuració de l’aigua.

Pel que fa a les millores en el sistema del col·lector Zero, que transcórre al llarg de la E-10, aquestes consisteixen en el canvi de les reixes d’entrada de l’aigua per unes automàtiques que evitin els embussos que es produeixen actualment.

Inicialment, la planificació de l’obra contemplava tancar un dels carrils del trànsit de l’avinguda de Santa Eulària, deixant-la temporalment d’un únic sentit i amb un únic carril de circulació. Després de diverses reunions de coordinació s’ha trobat aquesta solució temporal d’habilitar per al trànsit una vorera, aprofitant la seva amplària, i una vegada finalitzin les obres, l’empresa contractada pel Ministeri s’encarregarà de tornar la vorera a les seves condicions originals.