Octubre 25, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa acaba d’atorgar al Consell Insular d’Eivissa la llicència de construcció del centre de sa Joveria, tres dies després que la petició s’hagi registrat a l’Ajuntament.

Des de l'Ajuntament d’Eivissa es defensa la necessitat d'avançar de forma ràpida amb aquest projecte davant la manca de recursos insulars per a les persones sense llar, de mitja i baixa exigència, i la rapidesa en que s'ha donat la llicència és una mostra de la implicació de l'ajuntament amb un projecte clau per a tota la illa.

El Consell Insular d’Eivissa, abans d’iniciar les obres, ha de presentar la direcció facultativa i el nomenament de l’empresa constructora i comunicar a l’Ajuntament d’Eivissa, amb una antelació de 10 dies, l’inici de l’obra.
El termini d’inici de les obres és de 6 mesos i el termini d’execució és de 18 mesos. El pressupost d’execució del material és de 776.750,42 euros.

La construcció del centre polivalent de serveis socials de sa Joveria és una infraestructura molt necessària, destinada a cobrir les necessitats de les persones sense llar a l’espera de l’obertura del centre des Gorg.
Neix com a projecte provisional, de caire insular, i podrà oferir la cobertura mínima que presenta aquest sector de la població a l’illa d’Eivissa.

Wpp