Febrer 09, 2023

ajuntamentdaltvila

Decret d'adjudicació llicències temporals d'autotaxi corresponents al Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers turisme per als anys 2018 i 2019

Enllaç a:
· Decret d'adjudicació llicències temporals

----------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses a l'adjudicació de llicència temporal d'autotaxi 2018 i 2019

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-----------------------------------------
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A L'ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS SEGONS EL PLA D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN VEHICLE TURISME PER ALS ANYS 2018 I 2019
S'informa a totes les persones interessades que disposen de 5 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista per presentar al.legacions que considerin oportunes (Data de publicació: 24 d'abril de 2018).

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf


--------------------------------------------------
Llista de persones que han sol.licitat la llicència temporal d'autotaxi, segons el Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019.
S'informa a totes les persones interessades que disposen de 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista per esmena de documentació (Data de publicació: 11 d'abril de 2018)

Enllaç a:
· Llistat dels sol·licitants en pdf

--------------------------------------------------
Modificació del Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019

Publicat al BOIB el 12 d'abril de 2018
· Boib en pdf

--------------------------------------------------
Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia núm. 2018-1279, de data 7 de març de 2018, el Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 i publicat al BOIB núm. 32 de data 13 de març de 2018.

Enllaç a:
· Boib en pdf