Desembre 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de parades per a la fira Eivissa Medieval 2019.

Les persones interessades disposen de 5 dies hàbils a partir de la publicació del present en el Tauler d'anuncis (Data publicació: 1 d'abril de al 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional

----------------------------------------------
MERCAT MEDIEVAL 2019 CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA DE PRODUCTES ALIMENTARIS I ARTESANS DE LES ILLES PITIÜSES AL MERCAT EIVISSA MEDIEVAL 2019

Del dia 13 al 26 de març romandrà obert el termini per presentar al Registre d’Entrada les sol·licituds per a la concessió de parades del mercat medieval 2019 als venedors i venedores d'Eivissa i Formentera, conforme a les bases aprovades i exposades al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L'imprès oficial de sol·licitud podeu recollir-lo a les oficines municipals del c. Canàries, 35 (SAC).

L'heu de formalitzar i presentar juntament amb la documentació requerida dins un sobre tancat o bé a través d'alguna de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Els interessats obligats a relacionar-se amb les administraciones públiques electrònicament i les persones interessades amb certificat digital es poden inscriure en la seu electrònica de l’Ajuntament a http://eivissa.sedelectronica.es.
Tota la informació, bases i documents per sol·licitar les parades es troben també a la pàgina web de l’Ajuntament: www.eivissa.es.

Enllaç a:
· Tràmit on line, descàrrega de model de sol·licitud i bases

· Bases en pdf Mercat Eivissa Medieval 2019