Agost 07, 2022

ajuntamentdaltvila

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 21, de data 18 de febrer de 2020, que se celebraran el dia 2 d’abril de 2020, a les 09.00 h, al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 a l’11 de març de 2020, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.
La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 31 de març de 2020, de 09.00 a 14.00 h, i que tendrà lloc al Recinte de
Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Eivissa,
L'ALCALDE, P.D.
Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Temari (.zip)
· Bases en pdf
· Rectificació Bases en pdf