Gener 28, 2022

ajuntamentdaltvila

Què és l'Agenda Local 21?

Logo Agenda Local 21L’Agenda Local 21 és un pla d’acció per al desenvolupament sostenible en el segle XXI que sorgeix de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament -l’anomenada “Cumbre de la Tierra” - celebrada en Rio de Janeiro l’any 1992.

Tant en aquesta reunió com en les posteriors cimeres de Nacions Unides que l’han seguit, s’ha manifestat la importància dels governs locals per implementar els plans de desenvolupament sostenible, ja que una gran part dels acords contemplats dins l’Agenda 21 depenen de les administracions més properes al ciutadà, en el nostre cas es tracta dels ajuntaments.

L’Agenda 21 no és un document legalment vinculant per als ajuntaments, però les institucions que decideixen posar-ho en marxa assumeixen una obligació política i moral. L’esmentat document recomana avaluar i modificar els projectes, les polítiques, ordenances i reglaments per aconseguir el desenvolupament sostenible, entenent com a tal “qui dóna serveis ambientals, socials i econòmics a tota comunitat, sense afectar la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels quals depèn la provisió d’aquestos serveis ”. L’objectiu, en resum, és assegurar que tota la població tengui garantit el seu desenvolupament social i econòmic respectant els límits naturals dels quals depenen aquestos.

Tenint en compte aquest marc, l’Ajuntament d’Eivissa va impulsar durant la passada legislatura el procés de l’Agenda Local, sempre en col·laboració amb els agents socials del municipi, com no pot ser d’altra manera. Després de tot el procés de debat, ens trobam amb un Pla d’Acció Definitiu, un document de treball que contempla actuacions concretes que ja han començat a posar-se en marxa.

Contacte:
Tel.: 971 199 635
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaç a:
· Pla d'Acció 2010 de l'Agenda Local 21
· Informe de seguiment 2012

Vídeo de presentació de l'Agenda Local 21
{flv img="ag21.png"}a21{/flv}

Mapa de reciclatge de l'oli domèstic a Eivissa

Instruccions per a un ús correcte dels contenidors:
· Dipositau l’oli de cuina una vegada usat  en una ampolla o garrafa de plàstic (màxim de 8 litres). Podeu reutilitzar qualsevol botella o recipient de plàstic que tingueu per casa.
· Identificau el punt per dipositar l’oli de cuina usat més pròxim a la vostra vivenda en el mapa que trobau a la web
· Dipositau la botella o garrafa al contenidor sense buidar-la.

Si trobau qualsevol deficència en l’estat del contenidor podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament (971 199 635) o amb el telèfon que trobareu al contenidor.

Mapa dels punts reciclatge:

Enllaç al Mapa de Reciclatge Ampliat

Sistema de Gestió Ambiental de les Platges d’Eivissa

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud pels nostres veïns i visitants, pel que volem involucrar i motivar a tots els seus usuaris, a la resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes en la gestió integral de les platges, i a totes les persones que treballen en nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges del municipi.

L’Ajuntament d’Eivissa mitjançant la present política ambiental estableix els principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat en base a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i la protecció de la biodiversitat i ecosistemes que componen les platges del municipi, avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i actuar sobre els mateixos de manera preventiva.
Contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. Principalment:
· Prevenint els agents contaminants de tot tipus.
· Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges.
· Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions contaminats a l’atmosfera.
· Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.
· Seguiment, monitorització i avaluació continua dels indicadors i objectius ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora continua del sistema i del desenvolupament ambiental.
· Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.
· Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, administracions, associacions i qualsevol altre part interessada mitjançant la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

Aquesta política ambiental va estar aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2020.

L’Alcalde d'Eivissa,

Rafael Ruiz González

Horari i ubicació de la deixalleria mòbil al municipi d'Eivissa

Deixalleria mòbilLa deixalleria mòbil canvia la seua ubicació al municipi d'Eivissa per tal de millorar la recollida selectiva de residus perillosos al municipi i facilitar el recicatge de substàncies perilloses o contaminants que s'han de dur a les deixalleries.

La deixalleria mòbil de la Mancomunitat de Serveis Públics Insulars recull els residus perillosos al municipi s i es pot localitzar durant 4 dies a la setmana  a diferents barris de la ciutat.
El servei al municipi d'Eivissa estarà, a partir d'aquest mes, a les següents ubicacions:
- Dilluns:
C/ Blas Infante (de 15.00 a 19.00)
- Dimarts:
Plaça d'Antoni Albert i Nieto (de 15.00 a 19.00)
- Dimecres: C/ Jondal junt a l'escola de Can Cantó (de 15.00 a 19.00)
- Dijous al parc de la Pau ( de 15.00 a 19.00)
- Dissabte al pàrquing de Cas Dominguets ( de 9.00 a 13.00)

En concret, el que es pot portar a les deixalleries mòbils son piles, bateries, pots de pintura, petits electrodomèstics, bombetes de llum i tubs fluorescents entre d'altres residus que no es poden llençar als contenidors del carrer perquè son altament contaminants.

Contaminació acústica

L'Ajuntament d'Eivissa té com a prioritat fomentar la bona convivència entre els residents i les diferents activitats que es duen a terme al municipi. D'aquí, i degut al caràcter turístic del territori, el Consistori compta amb una ordenança municipal que regula els nivells acústics màxims permesos, que compleixen amb els paràmetres exigits per la legislació nacional. Actualment el departament de Medi Ambient està elaborant el Mapa Estratègic de Sorolls de la ciutat, que està supeditat al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), que defineix els usos de cada zona del municipi.

D'aquesta manera, l'objecte de l'ordenança és prevenir, controlar i corregir la contaminació acústica en el territori municipal, amb l'ànim de protegir la salut física i psíquica de les persones, el medi ambient, el bon desenvolupament de la convivència ciutadana i de les activitats humanes, i els béns particulars i col·lectius.

És obligació d'aquesta Regidoria exercir la tasca d'inspecció i control de les emissions i immissions acústiques provocades per les activitats desenvolupades en el municipi.

La normativa tipifica un seguit d'infraccions, que comporten unes sancions econòmiques que poden arribar fins als 300.000 euros de multa, per a aquells que incompleixin els paràmetres establerts. Les zones d'ús docent, hospitalari o zones verdes són els llocs amb uns nivells sonors més restrictius. D’altra banda, les zones residencials es troben en uns nivells mitjans, mentre que a les zones industrials es permeten uns paràmetres sonors més elevats.

Per vetllar per la bona convivència dins el municipi, qualsevol ciutadà que consideri que s'està incomplint aquesta normativa pot presentar una instància al consistori abonant 80 euros per reclamar que es faci una sonometria. Aquests diners es reemborsarà l'afectat en cas que s'estiguin incomplint els paràmetres sonors marcats per llei. Així mateix, els agents de la Policia Local també estan autoritzats per atendre aquest tipus de queixes.

Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4