Juny 11, 2023

ajuntamentdaltvila

Disciplina urbanística

El departament de Disciplina Urbanística s'encarrega d'impulsar i tramitar els informes de tot tipus d'infraccions i sancions corresponents a aquelles obres que es troben fora de llei d'acord amb les ordenances municipals o el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Dins d'aquestes infraccions, la prioritat d'aquest departament és la paralització d'aquelles obres iniciades i no comunicades, per tal de poder restaurar els danys i realitzar les obres ajustades a llei.

Les sancions més habituals són:
Infraccions en general
Ordre d'execució
Expedients sancionadors
Restauració o demolició
Expedients de ruïna

Llicències i tràmits

Des de la Regidoria d'Urbanisme es concedeixen tots els permisos necessaris referents a obres, modificació d'immobles o ocupació de la via pública.

Molts d'aquests tràmits es poden fer a través de la seu electrònica. No obstant això, algunes d'aquestes gestions s'han de dur a terme de forma presencial en requerir la presentació de projectes o el pagament de taxes.

A Urbanisme es concedeixen les llicències de:
· Obra Major
· Comunicació Prèvia [que abans de la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl -LOUS- de 2014 es denominava obra menor]
· Segregació de Parcel·les
· Tendals
· Ocupació de Via Pública lligada a una llicència d'obres
· Rases
· Rètols
· Modificació d'un immoble

NORMATIVES

Quant als tràmits, l'Àrea d'Urbanisme tramita i impulsa els diferents instruments d'ordenació urbanística, que en el cas del municipi d'Eivissa són:

Pla General d'Ordenació Urbana [PGOU]: Es tracta del document, d'àmbit municipal, que recull el projecte de ciutat. S’hi estableix la classificació del sòl, la programació del seu desenvolupament o la definició dels elements fonamentals del territori, entre d'altres.

Plans especials: Aquests determinen el desenvolupament d'una àrea en concret. El seu àmbit d'actuació és el sòl urbà i la seua finalitat està basada en la millora urbanística.

Plans parcials: Són els instruments d'ordenació urbana que tenen per objecte el sòl urbanitzable a desenvolupar.

Estudis de detall: Instruments de planejament urbanístic, que tenen, entre altres objectius, concretar l'ordenació detallada en sòl urbà o modificar l'existent.

Projectes de compensació: És el projecte que ha de formular una Junta de Compensació que recull la distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris.

Projectes d'urbanització: Document tècnic de planejament urbanístic, que no és altra cosa que el projecte executiu de les obres d'urbanització d'un carrer, plaça, polígon, sector o barri.

Així mateix, i des de la seu electrònica, també es poden obtenir certificats relatius a:
· Antiguitat
· Final d'obra
· Certificat d'usos
· Certificat de distància
· Certificat de qualificació urbanística

Departament d'Urbanisme
Plaça Espanya, 1
971397503
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Cita prèvia

Oficina de projectes

L'Oficina de Projectes és un grup multidisciplinari conformat per cinc persones entre els quals es troben arquitectes, arquitectes tècnics, delineants i un enginyer.

Aquest grup és l'encarregat del disseny de tot tipus de projectes municipals que van des d'un aparcament fins a edificis públics, passant per instal·lacions esportives o parcs infantils.

Es tracta d'un equip de treball a disposició de totes les regidories que conformen la configuració de l'Ajuntament d'Eivissa.

Manteniment Urbà

Amb l'objectiu de millorar sempre la qualitat de vida dels residents del municipi d'Eivissa i, també, d'aquells que visiten la ciutat, l'Ajuntament compta amb una quadrilla de treballadors municipals que vetla pel bon estat dels espais públics.

La quadrilla municipal també s'encarrega de les tasques de senyalització viària, del manteniment dels edificis municipals i dels centres educatius.

A més, també hi ha una brigada ràpida externa que s’ocupa de la reparació puntual i urgent dels elements en mal estat.

Medi ambient
Nombre d`articles:
22
Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4
Urbanisme
Nombre d`articles:
6
Patrimoni
Nombre d`articles:
25
Declaració Unesco
Nombre d`articles:
1
Museus
Nombre d`articles:
7
Consorci
Nombre d`articles:
2
Història de la ciutat d'Eivissa
Nombre d`articles:
1
Béns catalogats
Nombre d`articles:
4
Espais d'interés
Nombre d`articles:
9
Mobilitat
Nombre d`articles:
9
Policia Local
Nombre d`articles:
1
Vies públiques
Nombre d`articles:
6
Comerç
Nombre d`articles:
7
Salut Pública
Nombre d`articles:
2