Juny 06, 2023
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Cita previa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.
- Pla General d'Ordenació Urbana

61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen:
a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos:
- Manifest Eivissa Verda
- Sistema de gestió ambiental de platges

b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament a la web).
- Estudi impacte ambiental PGOU

62. Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.
- Pla General d'Ordenació Urbana i normativa urbanísta en la seua totalitat: PEPRIs, Plans parcials i especial.

63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
- Convenis urbanístics

64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del Sòl del municipi.
- Pla General d'Ordenació Urbana