Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 52994/2023

“Subministre d'un vehicle camió grua amb equipament grua hidràulica”

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 47941/2023

“Reposició de pavimentació asfàltica de diferents carrers del TM d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 45619/2023

“Subministrament i instal·lació d'un ascensor a la Casa Consistorial d'Eivissa".

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: oferta econòmica
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat