Juliol 16, 2024
Portal de Transparència

Pla de Mitjans

Descarga el Plan de mitjans per a l'any 2024:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2022:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2021:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2020:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2019:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2018:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2017:
- Pla de mitjans

Descarregau el Pla de Mitjans per a l'any 2016:
- Pla de mitjans

Despeses de publicitat

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2023

- Despeses de Publicitat 1º trimestre de 2023

- Despeses de Publicitat 2º trimestre de 2023

- Despeses de Publicitat 3º trimestre de 2023

 

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2022:
- Quart trimestre 2022

- Tercer trimestre 2022
- Segon trimestre 2022
- Primer trimestre 2022

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2021:
- Despeses anuals

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2020:
- Quart trimestre 2020
- Tercer trimestre 2020
- Segon trimestre 2020
- Primer trimestre 2020

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2019:
- Quart trimestre 2019
- Tercer trimestre 2019
- Segon trimestre 2019
- Primer trimestre 2019

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2018:
- Quart trimestre 2018
- Tercer trimestre 2018
- Segon trimestre 2018
- Primer trimestre 2018

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2017:

- Primer trimestre 2017
- Segon trimestre 2017
- Tercer trimestre 2017
- Quart trimestre 2017