Mai 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Centre d'Acollida Municipal (CAM)
Centre destinat a persones sense sostre o transeünts en situació de necessitat, on se’ls ofereix alimentació i allotjament durant un període de temps determinat i amb un servei d’informació i assessorament orientats a la reinserció social.

Atencions que ofereix: Servei d’acollida, menjador, dutxa, bugaderia i consigna. Aprenentatge d’hàbits de convivència i higiene. Informació general i orientació laboral. Assessorament i contenció a les persones amb especials dificultats. Motivació per entrar en un programa adequat a les necessitats concretes de la persona.
Persones destinatàries: Totes aquelles persones que per la seua situació social i econòmica concreta no poden fer-se càrrec de la manutenció d’una llar.

Més informació: Centre d’Acollida Municipal (CAM), c. Carles III, núm. 27, 3r Tel: 971 190 966 i a les Unitats de Treball Social de municipi que son Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel. 971313219/971313066

Menjador social
Servei conveniat amb Caritas. És un recurs que garanteix una alimentació bàsica diària per a transeünts i residents sense sostre.

Persones destinatàries: Persones sense sostre o sense cap possibilitat de cuinar i/o conservar aliments. Es dóna prioritat als demandants amb dificultats socials.
Horari del servei: de dilluns a diumenge amb horari de sopar de 19.30 a 20.00 hores.
Ubicació del menjador: c/ Carles III, núm. 27, 1r

Més informació:
Centre d’Acollida Municipal (CAM), c/ Carles III, núm. 27, 3r Tel: 971 190 966 i a les Unitats de Treball Social de municipi que són Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel 971313219/971313066

Renda mínima d'inserció
Prestació social de tipus econòmic dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques per a la vida diària.

La tramitació de la prestació es realitza des de les diferents Unitats de Treball Social i la valoració i la resolució final el Consell d'Eivissa. La seva finalitat és facilitar la integració social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió.

Persones destinatàries: Tant el perfil de persones destinatàries com el requisits per poder tramitar-la vénen recollits pel decret 117/2001.

Atencions que ofereix: El contingut de la RMI s’articula sobre dos eixos complementaris. D’una banda una prestació econòmica i de l’altra els plans d’inserció i reinserció sociolaboral que els beneficiaris han de complir.

Més informació: A les Unitats de Treball Social de municipi que són Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel 971313219/971313066

Treball en xarxa per a la inclusió social
Creació d’una xarxa per treballar específicament amb persones que presentin un perfil de risc o en exclusió social amb diferents agents socials: Ib-salut, Creu Roja, Caritas i l'Ajuntament d'Eivissa  per poder treballar coordinament les diferents actuacions que es vénen realitzant a cada servei i per poder organitzar actuacions conjuntes en moments d’emergència social com per exemple ones de fred.