Octubre 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria d’una borsa de d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar mitjançant el sistema de concurs

Resolució núm. 2021-7773 de data 27.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis o contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 18 al 29 d'octubre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria d’una borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Resolució núm. 2021-7340 de data 15.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: del 16 al 24 de setembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...