Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

59. Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.
A la secció Perfil del Contractant

60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants.
Durant l'any 2015 no s'ha realitzat cap obra l'import de la qual, per llei, sigui considerada gran obra pública. S'han realitzat algunes obres de millora i es poden consultar al llistat de tots els contractes formalitzats en pdf.