Septiembre 26, 2022

Exp. Núm. 10694/2020

"Obras de construcción del edificio de La Casa de la Música del TM Eivissa"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

· Documentación

Exp. Num. 7145/2020

"Rutes escolars 2 i 3 TM Eivissa EDUSI. Projecte Cofinanciat pel Fons Europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible (POCS) 2014-2020."

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10007/2020

"Adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependències municipals d'Esports"

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 7158/2020

"Subministrament i instal·lació de màquines de climatització al Casal de la Igualtat"

Procedimento: Supersimplificado
Criterios de adjudicación:
Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 8551/2020

"Subministrament i instal·lació d'una planta deshumidificadora per a substitució de l'existent a la piscina coberta des Viver"

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación:
un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma de l'Estat

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
85
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320