Mai 28, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI
PUNTO FA SL, amb CIF B-59088948, ha sol·licitat llicència d'obres per a REFORMA DE LOCAL COMERCIAL, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor de COMERÇ AL DETALL DE MODA I COMPLEMENTS a ubicar a l' AV. de Santa Eulària des Riu, núm. 1, amb aforament de 208 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. FCO. JAVIER BELTRÁN NÚÑEZ, amb núm. de visat 137578/0002 de 15/01/2015.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a:
· Anunci oficial en pdf