Mai 28, 2024

ajuntamentdaltvila

“Contractació d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Eivissa i els seus organismes autònoms”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: quaranta-tres mil nou-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (43.931,54 €).
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quaranta-tres mil nou-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (43.931,54 €)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació ofertes: fins el 14 de setembre de 2009

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic
· Boib nº 129 de 03/09/2009