Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de ses Canyes, Platja  d'en  Bossa, la  Marina i Can Cantó"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma:
1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat