Juny 06, 2023

ajuntamentdaltvila

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. Bartomeu Roselló i una a l'Av. d'Ignasi Wallis"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat