Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre per a l'adquisició d'un furgó per al departament de jardins"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat