Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica per a espectacles i activitats culturals i manteniment d'i·luminació, so, imatge, i maquinària en el espai cultural Can Ventosa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 20 de novembre de 2018
Data publicació a la Plataforma de l'Estat: 20 de novembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat