Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicio de custodia externa y consulta del archivo administrativo del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 3 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat