Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto de demolición del antiguo retén municipal"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 18 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat