Febrer 29, 2024

ajuntamentdaltvila

“Servei de custòdia externa de l’arxiu administratiu de l’Ajuntament d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Entitat: NOMESPAPER DCA, S.L.
Import: vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
IVA: tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
Preu total: noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 30/07/2009 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Nomespaper Dca, S.L.

Per un import de:
- vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
- tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
- sent el total de noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 8/07/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 24 de juny de 2009

Enllaç a:
Plec tècnic
Plec administratiu 
Boib nº 88  16/06/2009