Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Concurs d'idees en forma d'avantprojecte per a l'espai ubicat entre els carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes Juan de la Ciutat d'Eivissa - La Casa de la Música-".

Decret d'atorgament dels premis

Enllaç a:
· Decret en pdf

-------------------------------
Decret de composició del jurat de data 25 de maig de 2017

Enllaç a:
· Decret de composició del jurat en pdf


----------------------------------------------

Enllaç a:
· Nota aclaratòria sobre les bases en pdf

------------------------------
Segons la clàusula 5 de les bases, es procedeix a publicar les consultes rebudes amb les seves corresponents contestacions:

Enllaç a:
· Consultes rebudes

----------------------------------------
Data publicació BOIB:
núm. 41 de 6 d'abril de 2017.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de contractació de l'Estat

Enllaç a:
· Bases Casa de la Música
· PGOU vigent
· Estudi geotècnic
· Plànol topogràfic