Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat