Febrer 29, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obras de construcción del edificio de la Casa de la Música del TM Eivissa”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 9 de desembre de 2021
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat