Setembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 14993/2022

"Subministrament, instal·lació, posada en servei i de servei de manteniment d'una solució integral de control horari del personal de l'Ajuntament d'Eivissa i dels seus ens depenents, enmarcat en la OT2 L1 1-01 cofinançada per Fons Feder".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16670/2022

"Obres per a la restauració de diverses parts de la muralla d'Eivissa. Projecte cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional. FEDER-EDUSI"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15557/2022

"Obres del projecte de millores a l'associació de veïns de Figueretes. Projecte cofinançat pel Fons Europeu Desenvolupament Regional- FEDER”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14766/2022

"Servicios de mantenimiento, instalación y reparación de las infraestructuras y equipamientos municipales de las playas del término municipal de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13115/2022

"Asistencia técnica para la colaboración con la intervención de fondos en las actuaciones incluidas en el plan anual de control financiero permanente del año 2022".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 6050/2022

"Adquisición de viviendas en barrios diana de la Ciudad de Eivissa para su incorporación al parque público del Ayuntamiento de Eivissa. Cofinanciada por Fondos FEDER EDUSI”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat