Març 22, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 305/2021

"Serveis d'explotació de bar-cafeteria del local de l'associació de veïns de Platja d'en Bossa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 7617/2021

"Obres d'execució de rutes escolars segures als centres escolars del TM Eivissa "A peu a l'escola"  (Rutes 6: Can Misses Nord/ Ses Figueretes sud, subdividida en ruta 6 CETIS i Figueretes, ruta 7: Can Escandell nord/ Can Cantó)

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7676/2021

"Servicio de seguridad y vigilancia del mercado nuevo TM Eivissa y de su aparcamiento, así como conteo y transporte de fondos y mantenimiento de elementos de vigilancia".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7192/2021

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2021".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. núm. 30655/2020

Modificació núm. 3 del contracte de "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica), selectiva (vidrio, envase ligero, paper y cartón); así comp para la limpieza viaria y de playas del municipio de Ibiza."

Mitjançant el present es dona trasllat de l'acord que l'Ajuntament en Ple en data 25 de febrer de 2021, va adoptar el següent acord:
· ACORD EN PDF