Juny 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 5727/2021

"Assistència tècnica de direcció d’obra i direcció d’execució d’obra ambdues compartides al 50% amb els serveis tècnics municipals i coordinació de seguretat i salut al 100% durant l’execució de les obres del col·lector per evacuació de pluvials de l’avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera, Eivssa”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 1608/2021

"Projecte d'execució de col·lector per evacuació de pluvials de l'avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 315/2021

"Servicio de limpieza de las dependencias del mercado nuevo del Ayuntamiento de Eivissa", per error numéric a la Plataforma de Contractació consta el número 315/2020.

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 27 de gener de 2021
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat


Exp. Núm. 304/2021

"Servicios de atención a turistas en oficinas de turismo del Ayuntamiento de Eivissa"

Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 25 de gener de 2021
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 36482/2020

"Subministre de mobiliari del nou edifici del centre d'acollida municipal".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat