Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 34468/2022

"Proyecto de reparación asfáltica en el municipio de Eivissa-por lotes”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 34469/2022

"Obres de condicionament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa. Confinançat pel Fons FEDER EDUSI”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 34776/2022

"Servicios de la póliza de responsabilidad civil general/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa, organismos autónomos administrativos (Patronatos municipales) y Consorcios adscritos (Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat)".
 
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34571/2022

"Subministre d'equips portàtils de transmissions, bateries i carregadors per la Policia Local".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 34129/2022

"Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa), cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: