Febrer 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 17951/2021

"Subministre i instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles al municipi d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18311/2021

"Asistencia técnica para la colaboración con la Intervención de Fondos en las actuaciones incluidas en el plan anual de control financiero permanente del año 2021”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16807/2021

"Obres del projecte d'horts urbans a la finca de Can Tomeu a Can Escandell-EDUSI-”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16163/2021

"Obres del projecte de condicionament del carrer Fornàs- EDUSI-”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació
: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16138/2021

"Subministre d'un vehicle policial"

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat