Agost 09, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm 5672/2020

"Servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del municipio de Eivissa" 

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació. 
Data enviament anunci al DOUE: 5 de març de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4276/2020

"Servicio de acompañamiento a los alumnos de primaria, seguimiento y control de las rutas escolares del municipio de Ibiza" 

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació. 
Data enviament anunci al DOUE: 5 de març de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4064/2020

"Servei renovació i manteniment llicències Eurocop"

Procediment: Obert super simplificat

Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 2 de març de 2020

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4057/2020

"Conservació i reparació amb caràcter immediat, en dependències, condícies, vials, camins, i espais dels cementeris nou i vell d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data publicació a la plataforma: 24 de febrer de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat