Novembre 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Plenari 1ª hora:


Plenari 2ª hora:Plenari 3ª hora:


Plenari 4ª hora:


Plenari 5ª hora:Ple extraordinari de pressupostosEl Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat aquest matí, amb els vots en contra de PSOE-Pacte i Eivissa pel Canvi i amb l'abstenció de Nova Alternativa, els pressupostos de la Corporació per al 2012, que ascendeixen a 48,5 milions d'euros, un 2,5 per cent menys que els aprovats l'any passat. El pressupost consolidat, que inclou els comptes dels patronats municipals (d'Esports, de Música i del Museu d'Art Contemporani) i de l'empresa pública IMVISA és de 56.200.000 d'euros.

A la sessió plenària també s'ha aprovat la modificació i ampliació de diverses ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per al proper any. En aquest sentit, s'ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups i amb l'abstenció de Nova Alternativa, la modificació de les Normes fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

S'ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre els béns immobles (IBI). Per unanimitat s'ha aprovat també la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. També ha sortit endavant, amb l'abstenció d'Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa, la modificació de l'ordenança de la taxa de cementiris. Amb el mateix resultat que l'anterior s'ha aprovat la modificació de la taxa per la cessió d'ús i servei de les sales i de la biblioteca de l'Espai Cultural Can Ventosa. També amb l'abstenció de Nova Alternativa i Eivissa pel Canvi s'ha aprovat la modificació de l'ordenança reguladora de l'exacció dels drets i taxes per a la recollida de vehicles de la via pública.

Així mateix, la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de residus s'ha aprovat amb els vots en contra de PSOE-Pacte, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa. La modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius s'ha aprovat amb l'abstenció de Nova Alternativa, mentre que la modificació de l'ordenança que regula la taxa per la utilització de les piscines i instal·lacions municipals ha sortit endavant amb el vot en contra de PSOE-Pacte i l'abstenció d'Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa.