Febrer 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple extraordinari urgent:

El Ple de l'Ajuntament aprova l'opció 2 per a la remodelació del Port

Aquest matí el ple de l'ajuntament d'Eivissa ha aprovat instar a l'Autoritat Portuària de Balears perquè faci les actuacions oportunes perquè en el marc de la remodelació del port d'Eivissa, les operacions de càrrega i descàrrega de passatgers, mercaderies i vehicles amb destinació o provinents de Formentera, es realitzin al moll comercial (opció 2 de les propostes de la pròpia Autoritat Portuària). L'acord adoptat per totes les formacions polítiques indica que "davant la impossibilitat de separar el trànsit de passatgers al Martell i amb la finalitat que es pugui dur a terme una remodelació integral de la façana marítima del Port, minimitzant el trànsit de vehicles a la zona de la Marina, de les mercaderia i vehicles, s'ha adoptat l'acord de l'opció 2".

A més, el Ple de l'ajuntament ha instat a Autoritat Portuària perquè dins de la reordenació del port tingui en compte els següents aspectes:
• La creació d'un servei de transport de passatgers que transcorri per l'interior del port, comunicant les diferents estacions marítimes així com els punts estratègics de la façana marítima de la ciutat, i s'habilitin parades per al servei de taxis i autobusos.
• Que s'estudiï la possibilitat d'executar un aparcament denla zona del moll de Llevant, el més proper a la ciutat.
• Que es recuperi l'esplanada que ocupa l'actual estació marítima com plaça pública.
• Que l'estació marítima que es construeixi al moll nord tingui el mínim impacte visual possible.
• Que s'estudiï la possibilitat que s'habilitin amarratges socials dins el port
• Que s'estudiï la possibilitat de crear una marina seca al moll nord.

L'alcaldessa d'Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui ha demostrat la seva satisfacció que la proposta s'hagi aprovat per la totalitat del Ple. "Hem de felicitar-nos perquè en un moment de crisi com l'actual hi hagi una institució com Autoritat Portuària que estigui disposada a realitzar una obra d'aquesta envergadura a la Ciutat. Eivissa recuperarà el port per a la ciutat i la ciutat per al port. Deixarem d'estar d'esquena al mar", ha afegit l'alcaldessa.