Juny 06, 2023

ajuntamentdaltvila

Web GCPHE

L'objectiu és desenvolupar un programa d'accessibilitat universal al patrimoni cultural que aquestes ciutats atresoren. S'impulsarà la contractació de persones amb discapacitat i es valorarà l'accessibilitat a la concessió d'ajudes i subvencions.

El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat (GCPH) i Fundació ONCE han signat un conveni per promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat. Amb aquest programa, les dues parts es comprometen a adoptar mesures que permetin garantir l'accessibilitat i promoure les iniciatives que afavoreixin la plena i efectiva inclusió, així com el seu accés i gaudi del patrimoni cultural que les 15 ciutats atresoren com a Patrimoni de la Humanitat.

La Presidenta del Grup i alcaldessa de Càceres, Elena Nevado, i José Luis Martínez Donoso, director general de Fundació ONCE, amb la presència de José Luis Rivas, alcalde d'Àvila, van fer efectiva la rúbrica del Conveni en el qual el Grup de Ciutats Patrimoni es compromet a establir un programa de col·laboració amb Fundació ONCE que afavoreixi la inclusió de les persones amb discapacitat tant en espais virtuals com en els edificis, instal·lacions i serveis.

Per portar-ho a efecte comptaran amb l'assessorament tècnic de Fundació ONCE a projectes d'accessibilitat, principalment en l'àmbit patrimonial i turístic, que inclourà activitats de formació en temes d'accessibilitat al personal del Grup de Ciutats Patrimoni. També es preveu la realització de jornades de treball sobre la matèria.

Segons ha destacat la presidenta del Grup de Ciutats Patrimoni, Elena Nevado, "formalitzem amb la Fundació ONCE una aliança que ens permetrà desenvolupar noves activitats de la mà d'una entitat de referència en el camp de les discapacitats, el que ens permetrà avançar en aquesta àrea de treball amb un instrument més que permeti que les persones amb algun tipus de discapacitat tinguin un millor accés al Patrimoni Mundial ". En aquest sentit, Nevado ha recordat que són diverses les accions posades en marxa des del Grup de Ciutats Patrimoni per avançar en la plena inclusió.

Des d'ambdues entitats s'ha incidit que "la Inclusió de totes les persones en la societat actual és un bé que beneficia la comunitat i que s'han d'arbitrar totes les mesures necessàries per aconseguir aquesta inclusió".

José Luis Martínez Donoso va posar en relleu l'impacte que tenen les persones amb discapacitat en el sector turístic. "D'acord a les dades de la primera fase de l'Observatori d'Accessibilitat del Turisme a Espanya que hem realitzat, els turistes amb discapacitat es gasten un 30% més que els turistes sense necessitats especials". A més, "les millores en accessibilitat universal no només beneficien a les persones que visiten aquestes ciutats, sinó als propis ciutadans, de manera que també millorem la qualitat de vida de tots els seus veïns".


Gràcies a l'acord signat, el Grup de Ciutats Patrimoni i Fundació ONCE cooperaran per a la sensibilització social i empresarial respecte a aquelles qüestions que afectin les persones amb discapacitat. Així, "s'impulsarà la contractació de persones amb discapacitat i es valorarà l'accessibilitat en instal·lacions, productes i serveis a l'hora de la concessió d'ajudes o subvencions".

Una Comissió de Seguiment formada per quatre membres, dos per cadascuna de les parts, ha de vetllar pel compliment del Conveni i resoldrà les possibles divergències que puguin sorgir en la interpretació dels seus termes. Aquesta Comissió s'encarregarà de definir les accions concretes a desenvolupar, així com els terminis d'execució i aprovar les actuacions que es desenvolupin a l'empara del Conveni.

El Conveni tindrà una vigència de dos anys, a comptar de la data de la signatura. No obstant, podrà prorrogar-se per acord exprés d'ambdues parts. Tant el Grup de Ciutats Patrimoni com a Fundació ONCE s'han compromès pel present conveni a difondre regularment les accions i vies de col·laboració que es vagin produint en el desenvolupament i execució del mateix.

Com a primer programa conjunt està previst que en el primer trimestre del 2018 es duguin a terme unes importants Jornades a Conca, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'objectiu del seminari serà formar, divulgar i conscienciar en matèria d'accessibilitat del patrimoni, donant a conèixer la feina que s'està realitzant en matèria d'accessibilitat i patrimoni en cadascuna de les ciutats del Grup. També s'exposaran exemples de bones pràctiques que estiguin desenvolupant diferents entitats i donant participació a les associacions de persones amb discapacitat de la ciutat amfitriona.

Segons ha recordat Nevado, el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya desenvolupa des de fa 2008 programes en matèria d'accessibilitat en l'àmbit turístic i patrimonial com la Guia de bones pràctiques d'accessibilitat, l'organització de cursos de formació sobre Turisme Accessible, la Guia de Rutes Accessibles de les Ciutats Patrimoni i la creació d'una pàgina web i aplicació Ciutats Patrimoni Accessibles . "Projectes conjunts de les 15 ciutats que enforteixen i enriqueixen la nostra oferta turística, a l'permetre'ns obrir-la i oferir-la en igualtat de condicions per a tots", ha indicat Nevado, que se sumen a l'esforç que des de fa anys de manera individual cadascuna de les nostres ciutats ve fent perquè puguin ser visitades per tots, posant els mitjans adequats per millorar la seva accessibilitat i perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a conèixer-les ia gaudir de les meravelles que ATESO? ren. GCPHEl Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1993 l'objectiu és actuar de manera conjunta en la defensa i la promoció cultural i turística del patrimoni de les 15 ciutats que el componen, els cascos històrics han estat reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni Mundial: Alcalá d'Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa / Eivissa, Mèrida, Salamanca, Sant Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda .Fundació ONCELa Fundació ONCE és una entitat qualificada com de caràcter benèfic-assistencial, figurant entre les seves competències la de promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat, a través de la realització de projectes i programes de contingut divers, entre els quals figuren els dirigits a promoure l'accessibilitat universal.