Juny 06, 2023

ajuntamentdaltvila

Assemblea GCPHELa capital gallega acull avui la reunió de les quinze Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, en una trobada en què s'abordaran l'estat actual i l'evolució dels seus plans de gestió, així com els processos participatius de la ciutadania en l'elaboració de els mateixos.
 
La Jornada ha estat inaugurada per l'alcalde de Santiago, Martiño Noriega, i l'Alcalde de Conca, Àngel Mariscal, President de la Comissió de Patrimoni del Grup de Ciutats Patrimoni, la Directores del Consorci de Santiago i la directora general de Patrimoni de la Xunta de Galícia.
 
A la reunió assisteixen tots els regidors i tècnics de Patrimoni de les quinze ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat; Maria Agúndez, cap d'Àrea de Patrimoni Mundial del Ministeri de Cultura, des d'on s'impulsa que les comunitats autònomes i els ajuntaments redactin els corresponents plans de gestió; i el director general de Patrimoni de la Xunta de Castella i Lleó, Enrique Saiz, des d'on es van promoure els únics plans de gestió ja aprovats que existeixen en l'actualitat a Espanya, els de les ciutats de Salamanca i Segòvia.

Sobre els Plans de Gestió:
La inscripció a la llista del Patrimoni Mundial d'acord a la Convenció de la UNESCO de 1972 sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural, suposa el reconeixement dels seus valors excepcionals i l'obligació de documentar, protegir-los, conservar-los, rehabilitar-los i transmetre'ls a les generacions futures.
 
Al llarg dels anys de vigència de la Convenció s'han anat precisant les directrius, els criteris, la metodologia i les estratègies per al desenvolupament dels objectius d'aquesta norma internacional, orientats a la preservació, tutela, gestió i transmissió d'aquests béns .
 
D'aquesta manera s'ha establert per la UNESCO la necessitat d'elaborar Plans de Gestió de cadascun dels béns inscrits com a Patrimoni Mundial, actualitzant de mica en mica les primeres inscripcions amb una documentació més extensa, revisada i adaptada a les noves tecnologies i, fonamentalment, amb una planificació de futur que ordeni la seva gestió i defineixi les competències i responsabilitats de les institucions, organismes i agents implicats en tutelar, protegir i conservar aquests béns d'acord a principis de sostenibilitat i de compatibilitat del desenvolupament econòmic i social amb les característiques culturals dels béns.
 
Aquests Plans de Gestió han de tenir en compte les característiques dels béns des d'una òptica actualitzada de la gestió i conservació del patrimoni cultural i la participació dels agents i institucions vinculades amb cada un dels béns reconeguts com a Patrimoni Mundial.
 
La redacció d'aquests plans de gestió ha de suposar un intens debat en diferents àmbits per reflexionar sobre quins són els millors instruments i criteris estratègics per assolir els objectius de la Convenció de la UNESCO de 1972. La realització d'aquests plans està suposant una constant revisió i actualització de la metodologia de treball.