Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple del 27 d'abril de 2023

1a Convocatòria: 27 d'abril de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 2 de maig de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 27 d'abril de 2023

Seguir en directe a Youtube