Desembre 09, 2023

ajuntamentdaltvila

Adjudicació de les beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia com a ajuda complementària a la formació universitària d'aquesta especialitat per a l'any 2018

Enllaç a:
· Adjudicació beques arqueologia


----------------------------------------
Bases reguladores de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia com a ajuda complementària a la formació universitària d'aquesta especialitat per a l'any 2018


Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB (Data: 16 de juny de 2018). Si el darrer dia natural fos diumenge o festiu, el termini s’ajornarà fins a l’hàbil següent. 

Enllaç a:
· Tràmit on line (bases i model de sol·licitud inclosos)
· Anunci BOIB en pdf