Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019

S'informa els interessats mitjançant la publicació al Tauler d’Anuncis electrònic de la seu electrònica del Patronat Municipal d’Esports (http://esports-eivissa.sedelectronica.es/info.0), amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 05/09/2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

--------------------------------------------
Obert el període de sol·licitud de subvencions en matèria d'Esports per a l'any 2019.
Bases publicades al BOIB el 14 de maig de 2019.

El termini de sol·licitud és fins al 4 de juny de 2019

Teniu tota la informació i accés a la tramitació on line al següent enllaç:
· Seu electrònica del Patronat d'Esports