Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

----------------------------------------------------------
Proposta provisional Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. (Data publicació: 2 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

--------------------------------------------------
Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius
Oberta la 8a edició dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius del curs escolar 2018/2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de juny al 5 de juliol de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és improrrogable.

Enllaç a:
· Informació i tràmit a la seu electrònica