Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de subvencions en matèria de Benestar Social per l'any 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

Publicat a BOIB núm. 164 de 22 de setembre de 2020

Llegeix més...

Convocatòria subvencions Participació Ciutadana 2020

Les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ASSOCIACIONS DE VESINS PER A PROJECTES D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, aprovades pel Ple, estan en vigor a partir del dia següent a la seua publicació en el BOIB (núm. 137 de 6 d'agost de 2020).

La convocatòria per a aquest any 2020, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local el passat 31 d'agost i s'ha publicat al BOIB núm. 153 de 5 de setembre 2020

Llegeix més...

Proposta de valoració provisional de Subvencions en matèria d'Esports 2019

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019

S'informa els interessats mitjançant la publicació al Tauler d’Anuncis electrònic de la seu electrònica del Patronat Municipal d’Esports (http://esports-eivissa.sedelectronica.es/info.0), amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 05/09/2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...