Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocòtoria de les Beques d'estudis de la Fundació Ernesto Ehrenfeld

Per acord del Patronat de la FUNDACIÓ ERNESTO EHRENFELD, es fa pública la convocatòria de sol·licituds de beques d'estudis per al CURS 2014/2015. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa (SAC, c. de Canàries 35, edifici Sa Colomina) de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h, del 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015, ambdós inclosos. Perquè les sol·licituds es tenguin en compte, s’han d'acreditar documentalment totes i cadascuna de les condicions exigides.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria